Psalmul 143

PSALMUL 143 (142)

Nimeni nu este drept înaintea lui Dumnezeu

1 Psalm. Al lui Davíd.

Doamne, ascultă rugăciunea mea, pleacă-ţi urechea la cererea mea,

răspunde-mi în fidelitatea şi în dreptatea ta!

2 Şi să nu intri la judecată cu slujitorul tău,

căci niciunul dintre cei vii nu va fi îndreptăţit înaintea ta!

3 Duşmanul urmăreşte sufletul meu, îmi aruncă viaţa la pământ,

m-a făcut să locuiesc în întuneric, ca cei morţi pentru vecie.

4 Se stinge în mine sufletul

şi neliniştită este în mine inima mea!

5 Îmi aduc aminte de zilele de demult,

cuget la toate faptele tale şi meditez la lucrările mâinilor tale.

6 Întind spre tine mâinile mele,

sufletul meu este înaintea ta ca un pământ lipsit de apă.        Sélah

7 Doamne, grăbeşte-te să-mi răspunzi, că se sfârşeşte duhul meu!

Nu-ţi ascunde faţa de la mine, ca să nu mă asemăn cu cei ce se coboară în groapă!

8 Fă să aud dis-de-dimineaţă îndurarea ta, căci în tine mi-am pus încrederea!

Fă-mă să cunosc calea pe care voi merge, căci sufletul meu spre tine îl înalţ!

9 Eliberează-mă de duşmanii mei, Doamne,

căci la tine îmi aflu adăpost!

10 Învaţă-mă să fac voia ta, căci tu eşti Dumnezeul meu!

Duhul tău cel bun mă va călăuzi către pământul drept.

11 De dragul numelui tău, Doamne, îmi vei da viaţă.

În dreptatea ta, vei scoate sufletul meu din strâmtorare!

12 În îndurarea ta, nimiceşte-i pe duşmanii mei,

distruge-i pe toţi cei care îmi asupresc sufletul,

pentru că eu sunt slujitorul tău!