Psalmul 28

PSALMUL 28 (27)

Rugăciune împotriva duşmanilor şi mulţumire

1 Al lui Davíd.

Către tine strig, Doamne Dumnezeul meu,

să nu rămâi tăcut în faţa mea,

căci de vei tăcea faţă de mine,

voi fi asemenea cu cei care coboară în groapă.

2 Ascultă glasul rugăciunii mele când strig către tine,

când îmi ridic mâinile spre sanctuarul tău!

3 Nu mă pune laolaltă cu cei nelegiuiţi şi cu făptuitorii de nedreptate!

Ei vorbesc de pace cu semenii lor, pe când inima lor e [plină de] răutate.

4 Dă-le după faptele lor şi după răutatea purtării lor;

dă-le după lucrarea mâinilor lor, plăteşte-le cum se cuvine!

5 Căci ei nu au înţeles faptele Domnului, nici lucrarea mâinilor sale;

să-i năruie şi să nu-i mai zidească!

6 Binecuvântat să fie Domnul,

pentru că a ascultat glasul rugăciunii mele!

7 Domnul este tăria şi scutul meu, în el şi-a pus încrederea inima mea.

El m-a ajutat, şi de aceea inima îmi este [plină] de veselie

şi îl laud prin cântările mele.

8 Domnul este tăria poporului său,

el este cetate de scăpare pentru unsul său.

9 Mântuieşte, Doamne, pe poporul tău,

binecuvântează moştenirea ta,

fii păstorul şi sprijinitorul lui în veci!