Psalmul 111

PSALMUL 111 (110)

Providenţa lui Dumnezeu

1 Aleluia.

alef Îl voi lăuda pe Domnul din toată inima,

bet în sfatul celor drepţi, în [mijlocul] comunităţii.

2 ghimel Mari sunt lucrările Domnului,

dalet vrednice de luat în seamă de către toţi cei care [îşi găsesc] plăcerea [în ele].

3 he Lucrarea lui este plină de splendoare şi maiestate,

waw dreptatea lui dăinuie pentru totdeauna.

4 zain El a lăsat o amintire a minunilor sale:

het Domnul este milostiv şi [plin] de dragoste,

5 tet dă hrană celor ce se tem de el;

iod îşi aduce aminte în veci de alianţa sa.

6 kaf El a arătat poporului său puterea faptelor sale,

lamed dându-le lor moştenirea neamurilor.

7 mem Lucrările mâinilor lui sunt adevăr şi judecată,

nun toate orânduirile lui sunt neschimbătoare,

8 samec statornicite pentru veci de veci,

ain făcute în adevăr şi dreptate.

9 peh El trimite poporului său răscumpărarea,

ţade stabileşte pe veci alianţa sa.

qof Sfânt şi înfricoşător este numele lui.

10 reş Teama de Domnul este începutul înţelepciunii:

sin ea dă pricepere tuturor acelora care o trăiesc.

tau Lauda lui rămâne pentru totdeauna.