Psalmul 46

PSALMUL 46 (45)

Imn de încredere în Dumnezeu, ocrotitorul Siónului

1 Maestrului de cor. Al fiilor lui Córe. După (cântecul) „Fecioarele”. Cântec.

2 Dumnezeu este pentru noi loc de refugiu şi putere,

ajutor uşor de găsit în timp de strâmtorare.

3 De aceea, nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul

şi ar cădea munţii în mijlocul mării;

4 chiar de-ar clocoti şi ar spumega apele ei

şi munţii s-ar zgudui la furia ei.       Sélah

5 Un râu cu braţele sale înveseleşte cetatea lui Dumnezeu,

locuinţa sfântă a Celui Preaînalt.

6 Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină;

Dumnezeu îi vine în ajutor dis-de-dimineaţă.

7 Neamurile [păgâne] se zbuciumă, domniile se clatină.

El şi-a ridicat glasul şi pământul se topeşte [de groază].

8 Domnul Sabaót este cu noi,

Dumnezeul lui Iacób este refugiu pentru noi.     Sélah

9 Veniţi şi vedeţi lucrările minunate ale Domnului,

faptele uimitoare pe care le-a făcut pe pământ!

10 El face să înceteze războaiele până la marginile pământului,

frânge arcul şi sfărâmă lancea, iar scuturile le arde în foc.

11 „Opriţi-vă şi recunoaşteţi că eu sunt Dumnezeu,

eu mă înalţ peste neamuri, mă înalţ peste tot pământul!”.

12 Domnul Sabaót este cu noi,

Dumnezeul lui Iacób este refugiu pentru noi.        Sélah