Psalmul 95

PSALMUL 95 (94)

Invitaţie la pelerinaj spre templu

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,

să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,

2 să mergem înaintea lui cu [cântece] de laudă

şi în cântări de psalmi să-l preamărim!

3 Căci mare Dumnezeu este Domnul

şi mare rege peste toţi zeii;

4 în mâna lui sunt adâncurile pământului

şi ale lui sunt înălţimile munţilor;

5 a lui este marea, căci el a făcut-o,

şi mâinile lui au plăsmuit uscatul.

6 Veniţi să-l adorăm şi să ne plecăm [în faţa lui]

şi să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,

7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl păstoreşte,

turma pe care mâna lui [o călăuzeşte]!

O, de aţi asculta astăzi glasul lui:

8 „Nu vă împietriţi inimile ca la Meríba,

ca în ziua de la Mássa, în pustiu;

9 acolo m-au ispitit părinţii voştri,

m-au pus la încercare, deşi au văzut lucrările mele.

10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul [acesta],

de aceea, am zis: Este un popor cu inima rătăcită,

11 nu au cunoscut căile mele; de aceea, am jurat în mânia mea:

Nu vor intra în odihna mea!”.