Psalmul 21

PSALMUL 21 (20)

Imn pentru încoronarea regelui

1 Maestrului de cor. Psalm. Al lui Davíd.

2 Doamne, regele se bucură de puterea ta

şi de mântuirea ta tresaltă de bucurie atât de mult!

3 Tu i-ai dat după dorinţa inimii sale

şi cererea buzelor sale tu n-ai respins-o.     Sélah

4 L-ai întâmpinat cu binecuvântări alese

şi i-ai pus pe frunte o cunună de aur curat.

5 El a cerut de la tine viaţă şi tu i-ai dat-o,

lungime de zile în veac şi de-a pururi.

6 Gloria lui este mare datorită mântuirii tale,

strălucire şi măreţie aşezi deasupra lui.

7 L-ai pus pe el ca binecuvântare pentru totdeauna;

tu l-ai umplut de bucurie înaintea feţei tale.

8 Căci regele se încrede în Domnul

şi, prin bunăvoinţa Celui Preaînalt, nu se va clătina.

9 Îi va găsi mâna ta pe toţi duşmanii tăi,

dreapta ta îi va găsi pe cei ce te urăsc.

10 Îi vei pune ca pe un cuptor aprins în ziua arătării tale;

Domnul îi va mistui în mânia sa şi focul îi va devora.

11 Rodul lor, îl vei nimici de pe pământ,

şi descendenţa lor, dintre fiii oamenilor.

12 Pentru că au uneltit răul împotriva ta,

au gândit un plan, dar nu vor reuşi.

13 Îi vei pune pe fugă,

cu arcul vei ţinti asupra lor.

14 Înalţă-te, Doamne, în tăria ta;

vom cânta şi vom lăuda în psalmi puterea ta!