Psalmul 38

PSALMUL 38 (37)

Tânguirea omului bolnav

1 Psalm. Al lui Davíd. Pentru comemorare.

2 Doamne, să nu mă mustri în mânia ta

şi să nu mă pedepseşti în furia ta!

3 Căci săgeţile tale s-au înfipt în mine

şi mâna ta apasă peste mine.

4 Nimic nu este sănătos în trupul meu în faţa indignării tale

şi nu este pace în oasele mele, din cauza păcatelor mele.

5 Căci fărădelegile mi-au acoperit capul,

ca o povară grea m-au apăsat.

6 Au putrezit şi s-au înveninat rănile mele,

din pricina nebuniei mele.

7 M-am încovoiat şi m-am gârbovit cu

totul; toată ziua umblu în mâhnire.

8 Rărunchii îmi sunt cuprinşi de febră

şi nu mai e nimic sănătos în trupul meu.

9 Sunt istovit şi frânt cu totul,

strig din cauza zbuciumului inimii mele.

10 Doamne, în faţa ta e toată dorinţa mea

şi suspinul meu nu este ascuns de tine.

11 Inima mi se zbate, m-au părăsit puterile

şi nu mai am nici măcar lumina ochilor.

12 Cei care mă iubesc şi prietenii mei stau [departe], din cauza rănii mele,

şi apropiaţii stau deoparte.

13 Cei care caută sufletul meu îmi întind curse,

cei care-mi vor răul vorbesc de pieirea mea

şi vicleşuguri pun la cale ziua întreagă.

14 Iar eu, ca un surd, nu dau ascultare

şi sunt ca un mut ce nu-şi deschide gura,

15 ca omul ce nu aude

şi nu iese răspuns din gura lui.

16 Pentru că în tine, Doamne, mi-am pus speranţa,

tu îmi vei răspunde, Doamne Dumnezeul meu!

17 Spuneam, de fapt: „Să nu râdă de mine când mi se clatină piciorul,

să nu se ridice [cu mândrie] împotriva mea!”.

18 Fiindcă sunt gata să mă prăbuşesc

şi durerea înaintea mea este pururea.

19 Căci eu îmi mărturisesc fărădelegea

şi mă neliniştesc din cauza păcatului meu.

20 Duşmanii mei sunt plini de viaţă şi sunt puternici

şi s-au înmulţit cei care mă urăsc fără motiv.

21 Ei îmi răsplătesc binele cu rău

şi mă acuză, pentru că eu urmăresc binele.

22 Să nu mă părăseşti, Doamne;

Dumnezeul meu, să nu te îndepărtezi de la mine!

23 Grăbeşte-te să mă ajuţi,

Doamne, mântuirea mea!