Psalmul 81

PSALMUL 81 (80)

Reînnoirea solemnă a legământului

1 Maestrului de cor. Pe gittít. Al lui Asáf.

2 Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, ajutorul nostru,

strigaţi de bucurie către Dumnezeul lui Iacób!

3 Începeţi cântarea, bateţi tamburina,

[sunaţi] din harpa cea plăcută şi din alăută!

4 Sunaţi din trâmbiţă la lună nouă şi la lună plină,

în ziua noastră de sărbătoare!

5 Aceasta este o hotărâre pentru Israél,

o judecată a Dumnezeului lui Iacób!

6 El a pus-o drept mărturie în Iosíf când a ieşit din ţara Egiptului.

Atunci am auzit un glas pe care nu-l cunoşteam:

7 „I-am descărcat povara de pe umeri

şi mâinile lui au pus coşul jos.

8 În strâmtorarea ta, ai strigat la mine şi eu te-am eliberat,

ţi-am răspuns din locul tainic al tunetului,

te-am pus la încercare la apele de la Meríba.         Sélah

9 Ascultă, poporul meu, vreau să dau mărturie împotriva ta;

o, de m-ai asculta, Israél!

10 Să nu fie în mijlocul tău niciun alt dumnezeu,

să nu te prosternezi niciunui dumnezeu străin!

11 Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am făcut să urci din ţara Egiptului;

deschide-ţi gura larg şi eu ţi-o voi umple!

12 Dar poporul meu n-a ascultat de glasul meu,

Israél nu m-a acceptat.

13 Atunci, i-am lăsat în voia inimii lor împietrite,

ca să se conducă după planurile lor.

14 O, de m-ar asculta poporul meu,

de-ar umbla Israél pe căile mele!

15 Într-o clipă i-aş umili pe duşmanii lor

şi mi-aş întoarce mâna împotriva asupritorilor lor.

16 Cei care îl urăsc pe Domnul vor deveni supuşii lui

şi aceasta ar fi soarta lor pentru totdeauna.

17 L-aş hrăni cu cel mai bun grâu

şi l-aş sătura cu miere din stâncă”.