Psalmul 82

PSALMUL 82 (81)

Judecata lui Dumnezeu asupra judecătorilor nedrepţi

1 Psalm. Al lui Asáf.

Dumnezeu s-a ridicat în dumnezeiasca adunare,

în mijlocul zeilor face judecată.

2 „Până când veţi judeca nedrept

şi veţi susţine cauza celor nelegiuiţi?      Sélah

3 Faceţi dreptate celui sărac şi orfanului,

daţi dreptate celui umil şi celui sărman!

4 Scăpaţi-l pe cel slab şi pe cel nevoiaş

eliberaţi-i din mâna celor nelegiuiţi!”.

5 Dar ei nu ştiu şi nici nu înţeleg, ci umblă în întuneric;

se cutremură toate temeliile pământului.

6 Eu am zis: „Voi sunteţi dumnezei!

Toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt!”.

7 Cu toate acestea, veţi muri ca toţi oamenii,

veţi cădea ca toţi cei puternici.

8 Ridică-te, Dumnezeule, judecă pământul,

căci toate neamurile sunt moştenirea ta!