Psalmul 115

PSALMUL 115 (113 B)

Nimicnicia idolilor în faţa Dumnezeului celui viu

1 Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui tău dă glorie

pentru îndurarea şi adevărul tău!

2 De ce să spună neamurile:

„Unde este Dumnezeul lor?”.

3 Dumnezeul nostru este în ceruri

şi face tot ce-i place.

4 Idolii lor sunt argint şi aur,

lucrarea mâinilor omului.

5 Ei au gură, dar nu vorbesc;

au ochi, dar nu pot să vadă;

6 au urechi, dar nu aud;

au nas, dar nu pot să miroase;

7 au mâini, dar nu pipăie;

au picioare, dar nu pot să meargă;

din gâtul lor nu iese niciun sunet.

8 Ca ei vor fi cei care i-au făcut

şi toţi cei care se încred în ei.

9 Casa lui Israél se încrede în Domnul:

el este ajutorul şi scutul lor.

10 Casa lui Áaron se încrede în Domnul:

el este ajutorul şi scutul lor.

11 Cei ce se tem de Domnul se încred în Domnul:

el este ajutorul şi scutul lor.

12 Domnul îşi aminteşte de noi şi ne binecuvântează;

va binecuvânta casa lui Israél,

va binecuvânta casa lui Áaron;

13 va binecuvânta pe toţi cei ce se tem de Domnul,

pe cei mici şi pe cei mari.

14 Domnul să vă facă rodnici

pe voi şi pe fiii voştri!

15 Să fiţi binecuvântaţi de Domnul,

care a făcut cerul şi pământul.

16 Cerurile, cerurile sunt ale Domnului,

pământul însă l-a dăruit fiilor oamenilor.

17 Nu morţii îl vor lăuda pe Domnul,

nici toţi cei ce coboară în împărăţia tăcerii,

18 ci noi, cei vii, îl binecuvântăm pe Domnul

de acum şi până-n veac. Aleluia!