Psalmul 96

PSALMUL 96 (95)

Domnul – regele şi judecătorul întregului pământ

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!

Cântaţi Domnului, toţi [locuitorii] pământului!

2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui!

Vestiţi din zi în zi mântuirea lui!

3 Vestiţi printre neamuri gloria lui,

tuturor popoarelor minunile sale!

4 Căci Domnul este mare şi vrednic de toată lauda,

mai de temut decât toţi zeii.

5 Căci toţi zeii popoarelor sunt deşertăciune,

Domnul însă a făcut cerurile.

6 Strălucirea şi maiestatea sunt înaintea feţei sale,

tăria şi frumuseţea sunt în sanctuarul său.

7 Daţi Domnului, voi, familiile popoarelor,

daţi Domnului glorie şi putere!

8 Daţi Domnului gloria numelui său!

Aduceţi ofrande [de laudă] şi intraţi în lăcaşurile lui!

9 Prosternaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în podoabe sfinte;

dansaţi înaintea lui, toţi [locuitorii] pământului!

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”.

El a stabilit pământul [pe temelii solide], ca să nu se clatine;

el va judeca popoarele cu dreptate.

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,

să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea!

12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,

să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor

13 în faţa Domnului care vine, pentru că vine să judece pământul!

El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele, în adevărul său.